Asien

1 - Bora Bora

2 - Australienoceanien

Oceanien är en världsdel som består av Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea samt öar och ögrupper i Stilla havet med undantag för öar längs Asiens och Amerikas kuster. Oceaniens öområden delas in i Melanesien, Mikronesien och Polynesien.
Oceanien är den till ytan minsta världsdelen. Australiens relation till begreppet Oceanien har inte alltid varit helt klar. Tidigare var det vanligt att man med Oceanien endast syftade på öländerna i Stilla havet, och att man som term för hela området använde "Australien och Oceanien" eller "Australien med Oceanien", men i dag betraktas Australien som en del av Oceanien. Ibland kallar man hela Oceanien slarvigt för Australien, och skiljer då inte på världsdelen och staten Australien.

Oceanien befolkades från Sydöstasien från och med ca 50 000 f.Kr. 1600–500 f.Kr. utbredde sig den s.k. lapitakulturen från Nya Guinea i väster till Samoa i öster, en kultur som kännetecknas av keramik med geometriska mönster. Medan öarna i väster således tidigt var bebodda dröjde det länge innan östra Oceanien befolkades. Under seklen kring Kr.f. nådde polynesiernas förfäder Marquesasöarna, varefter de spred sig till Påskön (ca 400 e.Kr.), Hawaii (ca 500 e.Kr.) och på 800-talet (enligt vissa senare) till Nya Zeeland. I Melanesien dominerade små samhällen med få rangskillnader, i Polynesien stora bosättningar och hövdingadömen. I Mikronesien skapades megalitkonstruktioner, t.ex. Nan Madol utanför Pohnpei.


Spanjorer började upptäcka Oceaniens öar på 1500-talet, men de stora upptäcktsfärderna genomfördes på 1700-talet av bl.a. britten James Cook. På 1800-talet koloniserades Oceanien av Nederländerna (västra Nya Guinea), Storbritannien (Australien, Nya Zeeland, Fiji m.fl. öar), Frankrike (bl.a. centrala Polynesien) och Tyskland (öar i Mikronesien samt nordöstra Nya Guinea). Tyskland miste sina kolonier under första världskriget, men på 1900-talet kom i stället Japan, USA, Australien och Nya Zeeland att utöva inflytande i regionen. Västra Oceanien utsattes för svår förstörelse i striderna mellan de allierade och Japan under andra världskriget. Mellan 1960-talet och 90-talet blev många öar självständiga, men Frankrike har ännu omfattande kolonier i Oceanien.

Hawaii är delstat i USA och Påskön tillhör Chile.