Radon kan smyga sig in i våra hem utan att vi märker det. Det är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som, när den når höga koncentrationer, kan utgöra en allvarlig hälsorisk, särskilt när det kommer till lungcancer. Att känna till radon och dess potentiella faror är avgörande för att säkerställa en säker och hälsosam boendemiljö för dig och din familj.

Radon bildas naturligt när uran bryts ner i marken och i vissa byggmaterial. Gasen kan läcka in i våra hem genom sprickor i grund och väggar, källare eller från bergborrade brunnar. Eftersom radon inte har någon färg, lukt eller smak, är det omöjligt att upptäcka dess närvaro utan radonmätningar.

Radon är den främsta orsaken till lungcancer efter rökning. I Sverige uppskattas omkring 400-500 lungcancerfall årligen vara relaterade till radonexponering.

Det enda sättet att veta om ditt hem har farliga radonhalter är genom en radonmätning. Att göra en radonmätning i ditt hem är ett viktigt steg för att identifiera eventuella risker och vidta nödvändiga åtgärder. Genom att genomföra en mätning får du en klar bild av radonhalterna i ditt boende och kan agera i förebyggande syfte om nivåerna överstiger de rekommenderade gränsvärdena.

Radonmätning är en enkel process. Man beställer hem radondosor för långtidsmätning. Dessa dosor placeras ut i ditt hem under en viss tidsperiod. Efter avslutad mätning skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom kort tid får du en mätrapport som tydligt indikerar om det finns förhöjda radonhalter eller ej.

Cirka 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter som överskrider riktvärdet på 200 Bq/m3. För att säkerställa en boendemiljö fri från radon och bibehålla hälsosamma förhållanden är det avgörande att genomföra en radonmätning. Att genomföra en radonmätning är att investera i din egen hälsa och välbefinnande. Det ger dig möjlighet att fatta informerade beslut och vidta åtgärder om det behövs. Så var proaktiv och säkra en radonfri boendemiljö genom att göra en radonmätning i ditt hem.

Relaterad informtion:
Radon
Radon messen